WIND - větrná energie (VTE):

Nabízíme tyto produkty a řešení:
fotovoltaické elektrárny | větrné elektrárny | malé vodní elektrárny | plazmové zplyňování


Nejobvyklejším využitím větru jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule (větrná turbína) a k té je připojen elektrický generátor. Teoreticky možný výkon je přímo úměrný třetí mocnině rychlosti proudící vzdušné masy. Protože rychlost větru značně kolísá, nedosahují větrné elektrárny po většinu doby nominálních hodnot generovaného výkonu.

Naší hlavní činností je zaměření na celkový engineering. Máme úspěšně dokončeny projekty v Srbsku a Bosně a Hercegovině o celkovém výkonu instalace 104 MW.

V současné době dokončujeme projekt v Polsku s celkovým instalovaným výkonem 52 MW.

 

Naši dodavatelé a partneřiDoporučujeme naše reference

Na stránce reference najdete naše nejzajímavější projekty, které jsme v posledních letech realizovali.

Rychlý kontakt

S.W.H. GROUP SE
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika Czech (+420) 728 327 766

info@swhgroup.eu, www.swhgroup.eu

Jak funguje NET METERING