Novinky ze společnosti S.W.H. GROUP SE

Dne 30. května 2017 se v konferenční síni českého pivovaru Karloff v Jerevanu konal seminář věnovaný obnovitelné energii s názvem "Řešení českých firem a institucí v oblasti obnovitelných zdrojů energie". Seminář uspořádal Velvyslanectví České republiky v Arménii s cílem představit arménským společnostem a dalším zainteresovaným stranám profesionální technologická řešení českých odborníků a společností zabývajících se výrobou energie z obnovitelných zdrojů a diskutovat o způsobech financování budoucích malých a středních podniků. Středních projektů v Arménii
Pozvaní představitelé českých firem a institucí představili své komplexní řešení v oblasti výroby solárních, větrných a vodních elektráren a také energetické kogenerace v důsledku zpracování odpadů. Po prezentacích následovala interaktivní diskuse a jednání mezi účastníky o možných formátech spolupráce.

Řešení českých firem a institucí v oblasti obnovitelných zdrojů energie


Dne 30.3.2016 byla uzavřená dohoda mezi China Guodian Corporation a S.W.H.GROUP SE, která se týká ekonomické a technické spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií a také spolupráce při akvizicích a developmentu větrných parků, včetně managementu výstavby, projektového financování, řízení chodu,údržby a analýzy velkých datových souborů.
Obě společnosti budou spolupracovat i při aplikaci zařízení pro obnovitelné zdroje energie, čisté technologie, fotovoltaické projekty a další oblasti. Dohoda se týká spolupráce v celém regionu střední a středovýchodní Evropy a její objem je 600 miliónů USD$. Společnost China Guodian patří mezi pět největších producentů elektrické energie v Číně a prostřednictvím svých dceřinných společností je i světově největším provozovatelem větrných elektráren a sedmým největším světovým výrobcem větrných turbín.

dohoda mezi China Longyuan Power a S.W.H.GROUP SE

Za China Guodian Corporation Mr. Qiao Baoping, Chairman of the Board of Directors
Za S.W.H.GROUP SE, RNDr. Petr Nečas, Deputy CEO and Director for Strategic Development


Naši dodavatelé a partneřiJak funguje NET METERING