SOLAR - sluneční energie (FVE)

Nabízíme tyto produkty a řešení:
fotovoltaické elektrárny | větrné elektrárny | malé vodní elektrárny | plazmové zplyňování


Fotovoltaická elektrárna je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé.

Naše projekty :
- menší FVE projekty umístěné na střechách budov - konstrukce lze umístit na jakýkoliv povrch a sklon střechy
- větší FVE projekty umístěné na volném prostranství - základní pilotovaná, vrtaná nebo betonová kotvící konstrukce s hliníkovým profilovým systémem pro uchycení modulů, splní vysokou náročnost každého povrchu (zemědělská půda, hornina nebo asfalt - parkoviště)

Produkty Q.CELLS

Naše společnost S.W.H. GROUP SE je partnerem jednoho z největších výrobců fotovoltaických panelů na světe, a to Hanwha Q CELLS GmbH ...

Produkty Q.CELLS - další info

NET-METERING

je způsob obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň funguje jako účinná pobídka k pořízení vlastního obnovitelného zdroje a představuje tak alternativu k jiným formám podpory. Lze jej označit jako "točení elektroměrem oběma směry" ... jak to funguje

Před objednáním jakékoliv stavebnice prosím zvažte, zda pro Vás nebude výhodnější kontaktovat nás přímo a nechat si udělat nabídku na míru. Jsme připraveni Vám navrhnout možnosti použití konkrétní nosné konstrukce, která bude v sobě zahrnovat i vliv polohy s orientací střechy. Současně Vám provedeme výpočet Vaší budoucí výroby a spotřeby elektrické energie a můžete porovnat, jak je pro Vás výhodné vlastnit FVE.

Naši dodavatelé a partneřiDoporučujeme naše reference

Na stránce reference najdete naše nejzajímavější projekty, které jsme v posledních letech realizovali.

Rychlý kontakt

S.W.H. GROUP SE
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika Czech (+420) 728 327 766

info@swhgroup.eu, www.swhgroup.eu

Jak funguje NET METERING