Nabízíme tyto služby

  • Posouzení vhodného výběru lokalit a umístění budoucího projektu
  • Výpočet výkonu a celkové návratnosti investice s návrhem nejvýhodnější technologie
  • Návrhy a vypracování projektů včetně rozpočtu
  • Celková výstavba projektu a jeho uvedení do provozu
  • Zpracování a zajištění podkladů pro připojení k elektrické síti
  • Plná spolupráce při zajištění a návrhu financování projektů
  • Následný monitoring a servis systému

  

Naši dodavatelé a partneřiJak funguje NET METERING