HYDRO - vodní energie (MHE)

Nabízíme tyto produkty a řešení:
fotovoltaické elektrárny | větrné elektrárny | malé vodní elektrárny | plazmové zplyňování


Malá vodní elektrárna je technicky využitelná potenciální, kinetická nebo tepelná  energie veškerého vodstva na Zemi. Jedná se hned po biomase o druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie. Nejvíce se v dnešní době využívá přeměny ve vodních elektrárnách na elektrickou energii.

 

 

 

Malá vodní elektrárna je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně (Pozn. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do výkonu 5 MW). Velká většina výkonu vodních elektráren (cca 90 %) je z elektráren o výkonu větším než 5 MW a zbylých cca 10 % je z MVE podle evropského řazení.

Připravujeme projekty spojené s výstavbou malých vodních elektráren do 5 MW všech typů – Crossflow, Francis, Kaplan, Pelton.

Naši dodavatelé a partneřiDoporučujeme naše reference

Na stránce reference najdete naše nejzajímavější projekty, které jsme v posledních letech realizovali.

Rychlý kontakt

S.W.H. GROUP SE
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika Czech (+420) 728 327 766

info@swhgroup.eu, www.swhgroup.eu

Jak funguje NET METERING