Oferujemy następujące usługi

  • Ocena odpowiedniego wyboru lokacji i umieszczenia przyszłego projektu
  • Obliczenie mocy i ogólnej rentowności inwestycji z propozycją najbardziej korzystnej technologii
  • Propozycje i opracowania projektów włącznie z budżetami
  • Ogólna budowa projektu i jego uruchomienie
  • Opracowanie i zapewnienie materiałów do podłączenia do sieci elektrycznej
  • Pełna współpraca przy zapewnieniu i zaprojektowaniu finansowania projektu
  • Dalsze monitorowanie i serwisowanie systemu

  

Nasi dostawcyJak działa NET METERING