Zgazowanie plazmowe

Oferujemy następujące produkty i rozwiązania:
elek. fotowoltaiczne | elek. wiatrowe | elek. wodne | zgazowanie plazmowe


Zgazowanie plazmowe - produkcja energii 21. wieku

S.W.H. GROUP SE jest Państwa partnerem w realizacji projektów zgazowania plazmowego materii organicznej w celu produkcji prądu i ciepła lub alternatywnie produkcji ciekłych bio-paliw. Dzięki wysokim temperaturom osiąganym przez technologię palnika plazmowego, możemy produkować gaz syntezowy z materii ogganicznej w czysty sopsób. On jest potem przetważany jako surowiec do produkcji energii lub płynnych paliw. Projekt, który oferujemy przetwarza wsad w postaci rodzajów biomas, osadów ściekowych, komunalnych i przemysłowych odpadów, a nawet odpadów niebezpiecznych.

CZYM JEST ZGAZOWANIE
Zgazowanie to proces pirolityczny z częściowym utlenianiem, podczas którego materia organiczna w stanie stałym jest przetwarzana pod wpływem wysokich temperatur do stanu gazowego. Ten gaz jest potem wykorzystywany jako paliwo lub surowiec do produkcji szerokiej gamy substancji. Zgazowanie było wykorzystywane w przemyśle od początku XX wieku. Nasi przodkowie zgazowywali zarówno drewno, by jeździć samochodami na gazie drzewnym , jak i węgiel, by produkować gaz, paliwa syntetyczne poprzez syntezę FT. Główna różnica, w porównaniu do tych starszych metod leży w źródle i sposobie przetważania energii z materiału wsadowego i bardziej efektywnej kontroli osiągniętej dzięki nowoczesnemu systemowi komputerowemu. Nasze instalacje korzystają z Termicznej plazmy. Dzięki wysokim temperaturom i dużej gęstości energii cały proces zgazowania jest bardziej efektywny i przyjaźniejszy środowiskowo.

CZYM JEST "PALNIK PLASMOWY"
Palnik plazmowy to narzędzie do wytwarzania plazmy termicznej, którą technologia zgazowania plazmowego wykorzystuje do dostarczenia niezbędnej energii by rozłożyć materiał wsadowy. Plazma to zjonizowany, przewodzący gaz o temperaturze 4 – 5 000 °C, który powstaje kiedy strumień nośnika gazowego (powietrze wzbogacone do 93 % tlenu) przechodzi przez wyładowanie łukowe. Ekstremalnie wysoka temperatura i gęstość energii umożliwia gwałtowny i wszechstronny rozkład wszystkich substancji organicznych na ich pierwiastki składowe. Jednoczesny proces częściowego utleniania dostarcza końcowy produkt zgazowania – gaz syntezowy (CO + H2). Palniki plazmowe były początkowo wytwarzane by testować odporność ceramicznych płytek stosowanych w promach kosmicznych, które napotykały temperatury rzędu 2500 °C podczas ponownego wejścia w atmosferę.

CO MOŻE ZOSTAĆ UŻYTE JAKO PALIWO
W skrócie każda materia organiczna, np. substancja zawierająca węgiel może być paliwem dla procesu zgazowania plazmowego. Dzięki wysokim temperaturom technologia zgazowania plazmowego jest także bardzo wydajna i, w zależności od zainstalowanej technologii, umożliwia przełączanie na różne rodzaje paliwa. Wspólna własnością jest, że paliwo wsadowe nie ma zawartości wilgoci powyżej 20 %. Jeżeli biomasa ma wyższą zawartość wilgoci musi zostać podsuszona, a jeżeli niższą najlepiej jest dodać wody do procesu zgazowania w formie pary by zoptymalizować proces formowania i składu gazu syntezowego. W skrócie materia organiczna dla projektu różnicowana na bazie kategoryzacji produktów, to znaczy:
1. odnawialne
2. nie odnawialne materiały.

Nasza firma przygotowała dla klientów imodel nstalującji :
Najmniejsza instalacja przetwarza pięć ton paliwa na godzinę wytwarzając około 2 MW energii elektrycznej na godzinę (w zależności od zawartości energii w paliwie).

Najważniejsze wartości technologiczne procesu PGV:
1. Dostarczenie, składowanie i transport materiału wsadowego do reaktora
2. Reaktor zgazowujący i osprzęt
3. Oczyszczenie i modyfikacja gazu syntezowego
4. Produkcja energii elektrycznej:
a) jednostka kogeneracyjna
b) turbina parowa
5. Dane pomocnicze

Wyjścia procesu:
Energia calkowita uzyskana: 2,5 MWe/godz.
Potrzeby własne: 0,5 MWe/godz.
Energia elektryczna do sieci: 2 MWe/godz. 16 GWe/rok
Otrzymana energia cieplna: 3,7 MW/godz.
żużel: 0,06 ton/rok

Nasi dostawcyPolecamy nasze referencje

W odnośnikach znajdziesz nasze najciekawsze projekty, które zostały wdrożone w ostatnich latach.

Szybki kontakt

S.W.H. GROUP SE
Pobřežní number 620/3, ZIP 186 00 Praha 8 – Karlín
Republika Czeska, Czech (+420) 728 327 766

info@swhgroup.eu, www.swhgroup.eu

Jak działa NET METERING


Liczba godzin pracy 8 000 godz./rok, Ilość materiału wsadowego 16000 ton/rok, Niezbędny obszar 150 x 120 m, max. wysokość 15m ,Szacowane koszty inwestycji 9 mln. EURO